Tag Archive for toetus

Nooratturitele jagati toetust

MTÜ Lennart Rooti nimeline noorte rattasportlaste toetamise ühing eraldas 2008. aastal noorte rattasportlaste toetamiseks 90 000 krooni, millest osa jagus ka Saaremaa ratturitele Mihkel Räimele ja Jörgen Matile.SJK Viiking juht Riho Räim ütles, et ta ei tea veel toetuse täpset suurust, kuid kindlasti kuulub see marjaks ära. “Ostame poistele varustust,” märkis ta.

MTÜ Lennart Rooti nimeline noorte rattasportlaste toetamise ühingu seekord väljamakstava toetussumma näol on tegemist seni suurima panusega.

Estonian Cup rattamaratonide sarivõistluse baasil 2003. aastal loodud MTÜ Lennart Rooti nimeline noorte rattasportlaste toetamise ühing toetab traditsiooniliselt võistlustel häid tulemusi näidanud ja tugeva potentsiaaliga noorsportlasi nende edasise arengu hoogustamiseks.

Samuti toetab fond Eesti erinevaid rattaklubisid noorte treeninglaagrite läbiviimisel.

Meie Maa

Kuressaare linnavalitsus jagab spordiklubidele tegevustoetust

Kuressaare linn jagab tänavu esmakordselt linna laste ja noorte sporditegevuse toetamiseks spordiklubidele tegevustoetust, mille suurus on 640 640 krooni.

“Tegevustoetusele üleminek korrastab spordivaldkonna rahastamist ning aitab loodetavasti tuua rohkem lapsi spordi juurde,” lausus Kuressaare abilinnapea Anne Keerberg. Seni oli klubidel võimalik linnalt taotleda vaid spordi projektitoetust, kuid alates käesolevast aastas tekkis klubidel lisaks juurde võimalus taotleda toetust ka laste ja noorte sporditegevuseks.

Kokku saavad linnalt tänavu tegevustoetust 357 Kuressaare last ja noort vanuses 7-19 eluaastat. Koos Kuressaare Spordikooli ja Kuressaare Noorte Huvikeskusega kasvab toetust saavate noorte arv 557 lapseni, kellele
lisanduvad veel koolide huviringides osalevad noored.

Spordialadelt on linnal kõige suurem tellimus tennisele (83 last), jalgpallile (77), võrkpallile (71) ja kergejõustikule (49). Kokku toetab linn 15 spordiklubi ning 17 spordiala.

Tegevustoetuse alus on nn pearahasüsteem, mille kohaselt kujundab linn tellimuse vastavalt spordiklubide taotlustele ja linnaeelarves spordi
toetuseks olevale rahaeraldusele. Selle alusel eraldab linn klubile vastavalt harjutavate laste arvule toetust.

A-spordiala (tennis, jalgapall, võrkpall, jalgrattasport) harrastava lapse sportimise toetuseks eraldab linn
klubile aastas toetuseks 2200 krooni ning B-spordiala toetuseks 1320 krooni.

Klubi peab tagama selle raha eest lapsele treenimisvõimalused vähemalt 9 kuul aastas. Treeningud peavad toimuma vähemalt kaks korda nädalas treeningtunni pikkusega 90 minutit.

Spordiklubidele tegevustoetuseks eraldatud summadega on võimalik tutvuda Kuressaare linna koduleheküljel aadressil www.kuressaare.ee

www.saarlane.ee

Kuressaare spordirahad jagatud

Kuressaare linn toetab tänavu linnaeelarvest 29 spordiprojekti kokku 255 500 krooniga.

Spordi toetuseks on linna 2003. aasta eelarves 325 700 krooni, sellest 25 000 on broneeritud linnajooksu korraldamiseks ja parimate sportlaste premeerimiseks.

Klubidele ja üritustele jaotatav summa on seega 300 700 krooni, millest jäetakse 25 protsenti (summas 75 175 krooni) reservi. See raha jaotatakse linnavalitsuse otsuste põhjal erakorralistele üritustele või aasta jooksul lisandunud taotlustele.

Linnavalitsuse 1. aprilli otsusega eraldati Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioonile taotluse põhjal reservist toetust 50 000 krooni, seega on linnavalitsusel spordi reservraha kasutada aasta lõpuni veel 25 tuhat krooni.

Toetust said: Jalgrattaklubi Viiking 46. Saaremaa Velotuuri korraldamiseks 25 000, Saaremaa Orienteerumisklubi 44. Jüriöö jooksu ja 10. Metssiga võistluse korraldamiseks 13 000, SK Vesse tänavakorvpalli Kuressaare etapi läbiviimiseks 8000, Tõnu Reisid OÜ 30. Saaremaa kolme päeva jooksu korraldamiseks 8000, Saaremaa Maleklubi Saaremaa 34. Lahtise malekarikaturniiri läbiviimiseks 3500, Madis Kallasele individuaaltoetus 4000, Saaremaa Spordiseltsile Kalev Indrek Tustiti individuaaltoetuseks 4000, KJK Saare noorsportlaste Raigo Saare ja Indrek Singi individuaaltoetuseks 6000, Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni tegevustoetuseks 50 000, KJK Saare 25 000, Saaremaa Orienteerumisklubi 15 000, FC Kuressaare 13 000, SK Vesse 10 000, Vanalinna Kooli spordiklubi 10 000, jalgrattaklubi Viiking 10 000, SK Jõumees 8000, Võimlemisklubi FLEX 7000, Jooksuklubi Sarma 5000, Kuressaare Kristlik Terviseklubi 5000, Kuressaare U-klubi 5000, Võimlemisklubi Gymnastica 5000, Võrkpalliklubi AVOS 5000, MTÜ Saaremaa Surfiklubi 2000, Saaremaa Raskejõustiku klubi 2000, Spordiklubi Tõll 2000, Tenniseklubi Sinnet 2000, Lauatenniseklubi TOPS 1000, S/K Anto 1000, Saaremaa Maleklubi 1000.

Spordiprojektide rahajagamise komisjoni kuuluvad Raivo Kallas, Tiina Käen, Enn Laanemäe, Jaan Lember, Riho Räim, Anne Keerberg, Kalev Kütt, Andres Laide, Mait Must.

www.saarlane.ee

Kuressaare toetussummad spordile jagatud

2001. aastal toetas Kuressaare linn oma sportlasi ja spordiüritusi 340 600 krooniga.

Tänavune Kuressaare sporditoetuste esialgne eelarve oli 311 600 krooni, millele linna reservfondist lisandus Kuressaare sportlaste Saarte mängudel osalemiseks 20 000, Kuressaares kergejõustiku Grand Prix läbiviimise toetuseks 5000, merispordi seltsile noorte võistlussõitudeks 2000 ja JK Viiking toetuseks 2000 krooni.

Linnavalitsuselt sai 233 700 krooni ulatuses toetusi enam kui 20 spordiklubi ja -organisatsiooni. Raha jagamisel olid prioriteetideks laste – ja noortespordi üritused, laste ja noorte tiitlivõistlustel osalemine, Kuressaare linna rahvaspordiürituste ja tiitlivõistluste korraldamine.

Linnavalitsuse kultuuri- ja spordinõuniku Tarmo Berensi sõnul arvestati raha jagamisel ka taotleja eelarve läbipaistvust.

Linnavolikogu 1999. aasta oktoobris kehtestatud määruse järgi oli linnavalitsusel õigus jätta reservi 25 protsenti toetusteks mõeldud summast.

Reservist eraldati raha Saaremaa Spordikoolile tabloo ostmiseks 20 000, Saarte mängudel osalemise toetuseks 30 000, Saaremaa Orienteerumisklubile 2500 krooni.

Spordiüritustest eraldati linnajooksule 8882 krooni ja parimate sportlaste autasustamiseks 15 000 krooni.

2002. aastaks on Kuressaare linna eelarves spordiürituste toetuseks kavandatud 329 000 krooni.

www.saarlane.ee