Archive for märts 2004

Kuressaare linnavalitsus jagab spordiklubidele tegevustoetust

Kuressaare linn jagab tänavu esmakordselt linna laste ja noorte sporditegevuse toetamiseks spordiklubidele tegevustoetust, mille suurus on 640 640 krooni.

“Tegevustoetusele üleminek korrastab spordivaldkonna rahastamist ning aitab loodetavasti tuua rohkem lapsi spordi juurde,” lausus Kuressaare abilinnapea Anne Keerberg. Seni oli klubidel võimalik linnalt taotleda vaid spordi projektitoetust, kuid alates käesolevast aastas tekkis klubidel lisaks juurde võimalus taotleda toetust ka laste ja noorte sporditegevuseks.

Kokku saavad linnalt tänavu tegevustoetust 357 Kuressaare last ja noort vanuses 7-19 eluaastat. Koos Kuressaare Spordikooli ja Kuressaare Noorte Huvikeskusega kasvab toetust saavate noorte arv 557 lapseni, kellele
lisanduvad veel koolide huviringides osalevad noored.

Spordialadelt on linnal kõige suurem tellimus tennisele (83 last), jalgpallile (77), võrkpallile (71) ja kergejõustikule (49). Kokku toetab linn 15 spordiklubi ning 17 spordiala.

Tegevustoetuse alus on nn pearahasüsteem, mille kohaselt kujundab linn tellimuse vastavalt spordiklubide taotlustele ja linnaeelarves spordi
toetuseks olevale rahaeraldusele. Selle alusel eraldab linn klubile vastavalt harjutavate laste arvule toetust.

A-spordiala (tennis, jalgapall, võrkpall, jalgrattasport) harrastava lapse sportimise toetuseks eraldab linn
klubile aastas toetuseks 2200 krooni ning B-spordiala toetuseks 1320 krooni.

Klubi peab tagama selle raha eest lapsele treenimisvõimalused vähemalt 9 kuul aastas. Treeningud peavad toimuma vähemalt kaks korda nädalas treeningtunni pikkusega 90 minutit.

Spordiklubidele tegevustoetuseks eraldatud summadega on võimalik tutvuda Kuressaare linna koduleheküljel aadressil www.kuressaare.ee

www.saarlane.ee